Moje Politika

Proč vstupuji do politiky:

 1. Nechci už jen mlčky sledovat co se děje v městě v kterém žiji, chci se začít aktivně podílet na směru, kterým se město bude v budoucnu rozvíjet.
 2. Jsem dlouhodobý podporovatel a člen ODS. Díky celostátním volbám, které v minulém roce vyhrálo uskupenství SPOLU, je jedinečná šance spolupracovat s kolegy z kraje a státu. Díky tomuto propojení by mělo naše město konečně podporu kraje, státu a EU při získávání dotací na jednotlivé projekty.
 3. Nechci přihlížet tomu, jak zde mezi sebou bojují jednotlivé uskupení o moc a vliv a to převážně ve svůj vlastní prospěch.
 4. Chci aby ve vedení města byli lidé s životními zkušenostmi a lidé, kteří již ve svém životě něco dokázali.
 5. Chci se pokusit sjednotit jednotlivé uskupení tak, aby pracovali ve prospěch města a v zájmu jeho občanů. A to důsledně kontrolovat.
 6. Chtěl bych posunout Kladno mezi města na které jsou jeho obyvatelé hrdí a kterého si váží. Města, kde se v noci nebudete bát vyjít na hlavní třídu, města, kde budete mít o víkendu a ve svém volném čase kam jít sportovat či si užít společenských a kulturních akcí.

Čeho bych chtěl dosáhnout:

 1. Chci ve městě vytvářet rovné podmínky pro všechny jeho občany i jednotlivé uskupení
 2. Chci aby město vystupovalo vůči svým občanům transparentně
 3. Chci aby město pomáhalo svým občanům a co nejméně zasahovalo do jejich soukromí.
 4. Chci pomáhat těm co se o sebe postarat nemohou a zabránit těm co pomoc města a státu zneužívají ve svůj vlastní prospěch.
 5. Chci dosáhnout toho, aby tu vedení města bylo pro občany, naslouchalo jejich potřebám a žádostem a aktivně s nimi komunikovalo.
 6. Chtěl bych, aby se zbytečně neutrácely peníze za bobtnající úřad, za nepromyšlené projekty a nesmyslné výmysly některých jednotlivců.
 7. Chci aby už konečně vedení města aktivně spolupracovalo s krajem, státem a EU a tvrdě pracovalo na získání dotací na jednotlivé projekty tak, aby je město nemuselo platit ze svého rozpočtu.

O co budu usilovat:

 1. Aby Kladno bylo městem, kde se dobře žije.
 2. Abych povzbudil sportovní a kulturní spolky k různorodým činnostem, které přilákají obyvatele Kladna ke sportu a k mimopracovním aktivitám.
 3. O proměnu hlavního náměstí a pěší zóny v odpočinkové a vycházkové centrum za které se nebudeme stydět.
 4. O rozvoj města pod dohledem kvalitních urbanistů, tak aby se Kladno stalo perspektivním městem se světlou budoucností.
 5. O úpravu veřejných prostranství a výstavbu kvalitních budov.
 6. O zkvalitnění dopravy po městě i do okolních měst a vesnic.

Kontakt:
LEOŠ STRÁNSKÝ

email: stuntscz@volny.cz
telefon: +420602387202
web: www.leosstransky.cz